Dossier maatschappijleer

Een pluriforme samenleving is een samenleving met mensen met verschillende culturen, tradities en leefstijlen. Typisch cultuurkenmerk is religie. Nederland kent een enorm... Lees meer scala religieuze stromingen.  

In een democratie hebben burgers een belangrijke plaats. De burgers zijn de mensen met rechten en plichten, waardoor een democratie kan functioneren.

Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk. Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit. Toch ... Lees meeris er in ons land ook armoede.  

De belangrijkste technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren is de digitalisering. We noemen dat ook wel de digitale revolutie.

Een pluriforme samenleving is een samenleving met mensen met verschillende culturen, tradities en leefstijlen. Typisch cultuurkenmerk is religie. Nederland kent een enorm... Lees meer scala religieuze stromingen.  

In een democratie hebben burgers een belangrijke plaats. De burgers zijn de mensen met rechten en plichten, waardoor een democratie kan functioneren.

Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk. Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit. Toch ... Lees meeris er in ons land ook armoede.  

De belangrijkste technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren is de digitalisering. We noemen dat ook wel de digitale revolutie.

We bekijken welke wetten en verdragen een rol spelen als mensen naar Nederland willen komen. Hoe ziet ons toelatingsbeleid eruit en welke internationale wetten zijn er op... Lees meer dit gebied?  
Ons omroepbestel is ontstaan in een verzuild Nederland. Politieke partijen wilden grip op de omroepen en zo ook op de bevolking houden. In hoeverre bemoeit de politiek zi... Lees meerch tegenwoordig met televisie?