Nieuws uit de Natuur

Hoe vliegen dieren? Er zoemt, fladdert en flappert van alles om ons heen. Heel veel insectensoorten, bijna alle vogelsoorten en één soort zoogdieren kunnen vliegen.... Lees meer  
Thema: Leefgebieden. Slootdiertjes hebben een sloot of plas nodig om teoverleven. Aan zout en/of stromend water of het ontbreken van water kunnen ze zich niet aanpassen. ... Lees meer 
Thema: Leefgebieden. Slootdiertjes hebben een sloot of plas nodig om teoverleven. Aan zout en/of stromend water of het ontbreken van water kunnen ze zich niet aanpassen. ... Lees meer 

Thema: Mens en lichaam. Ons lichaam maakt afvalstoffen. Die moeten we kwijt. Daarom scheiden we de stoffen uit.

Thema: Mens en lichaam. Een verkoudheidje is zo over. Maar zijn ook ziektes waarvan je niet of veel moeilijker geneest. Kanker is een voorbeeld van zo'n ernstige ziekte. ... Lees meer 
Thema: Voortplanting. Mensen en dieren planten zich op één manier voort. Planten maken zaden. Hieruit groeien weer nieuwe planten. Maar planten kennen nog andere ma... Lees meernieren. Stekken bijvoorbeeld.