Oorlog in mijn hoofd

Bas Schrama is een 42-jarige leraar Beveiliging. Hij is getrouwd met Jolanda die hij na zijn uitzending naar Bosnië heeft ontmoet. Ze hebben twee dochters van 10 en 7 ... Lees meerjaar.  
Eugene Sandel komt als dienstplichtig soldaat op, en omdat hij het naar zijn zin heeft, tekent hij bij als Technisch Specialist. In 1978 wordt het zuiden van Libanon beze... Lees meert door Israël.  
Lars Meijer is een 39-jarige Dutchbat 2-veteraan uit Beverwijk. Hij leeft van een Militair Invaliden Pensioen en doet vrijwilligerswerk. Na zijn terugkeer uit Bosnië i... Lees meers hij totaal de weg kwijtgeraakt.  
Hans Westerveld is een 61-jarige ex-marinier. Hij is honderd procent afgekeurd door zijn posttraumatische stressstoornis (PTSS), die hij begin jaren '90 opliep tijdens ee... Lees meern missie in Cambodja.  
Lars Filippo is tegenwoordig een tamelijk succesvol dj. Maar midden jaren '90 ging hij als een jonge militair op twee tours naar Bosnië. Niets bereidde hem erop voor w... Lees meerat hij in Bosnië te zien kreeg.  
De 47-jarige Hans Kreuzen behoorde tot de laatste lichting militairen die naar Libanon ging. Als Hans er net is, trekt Israël zich terug uit het gebied waar hij is gel... Lees meeregerd.