Wiskunde voor de brugklas

Wiskunde gaat ook over logisch redeneren en problemen oplossen. Wiskunde komt overal voor: bijv. voedingsroosters op het kinderdagverblijf. Ook in hightechbedrijven, de s... Lees meerupermarkt en de Keukenhof.  

Een marktonderzoekster legt het koopgedrag van jongeren uit en hoe hij vragen opgesteld heeft en de antwoorden verwerkte in diagrammen.

Landkaarten, maquettes en modeltreintjes zijn op schaal gemaakt. Een verkleinde versie van de werkelijkheid. Ook als je iets in 2D ontwerpt en in 3D print moeten de verho... Lees meerudingen kloppen.  
Kubussen, bollen en piramides zijn meetkundige figuren die in de moderne kunst en architectuur veel gebruikt worden. Gerrit Rietveld gebruikte meetkundige figuren in zijn... Lees meer objecten.  

Getallen worden over de hele wereld gebruikt. Ze zorgen voor meetbaarheid en objectiviteit. In de sportwereld bijvoorbeeld om een winnaar aan te wijzen.